Rekisteriseloste

Audiclub Finland / Verkkokauppa

Rekisterinpitäjä

Audiclub Finland ry
Y-tunnus 2966681-8

Yhteyshenkilö

Audiclub Finland ry:n hallituksen rahastonhoitaja tai muu jäsen

Rekisterin nimi

Audiclub Finland ry:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista talletetaan tilauksen tekemisen yhteydessä syntyvät tiedot: nimi, osoite ja sähköpostiosoite (sekä puhelinnumero). Asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Audiclub Finland ry sitoutuu olemaan käyttämättä, luovuttamatta tai myymättä asiakastietoja muuhun tarkoitukseen tai kolmannelle osapuolelle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan Audiclub Finland ry:n verkkokaupan tilauksista ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Audiclub Finland ry ei luovuta mitään verkkokaupan asiakasrekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin on käyttöoikeus vain niillä Audiclub Finland ry:n vastuuhenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tilaustiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.